ПЛАТФОРМА ЗА ОРС

За платформата за онлайн решаване на спорове – ОРС

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.

Ако сте в ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, можете да я използвате за намиране на най-доброто решение на своя потребителски проблем, за обсъждане на решение във връзка с проблема ви директно с търговеца или за постигане на споразумение за орган за решаване на спорове, който да разгледа случая.

Платформата за ОРС няма връзка с търговците. Можете да използвате платформата за ОРС на всички официални езици на ЕС, исландски и норвежки език.

 

Свързване с търговеца

Можете да използвате платформата за ОРС, за да решите проблема директно с търговеца. Това може да е от полза, ако все още не сте се свързали с търговеца или ако той е готов да разговаряте.

Платформата за ОРС ще уведоми търговеца за Вашето искане. Ако търговецът желае да разговаряте, ще можете да си размените съобщения директно чрез таблото, да изпратите прикачени документи, например снимки на продукта, и да насрочите онлайн среща.

Ще имате на разположение най-много 90 дни да постигнете споразумение. Всяка от двете страни може да се откаже от преките разговори по всяко време.

Търговецът може също да предложи списък с органи за решаване на спорове, чиято помощ да бъде използвана вместо намиране на директно решение. В този случай ще разполагате с 30 дни, за да постигнете съгласие относно орган за решаване на спорове, или случаят ще бъде приключен в платформата.

Ако търговецът отхвърли изцяло Вашето искане, някоя от страните се оттегли от процеса или са изминали 90 дни без да има резултат, ще имате следните възможности:

  1. да се опитате да намерите решение с помощта на орган за решаване на спорове. В този случай ще разполагате с още 30 дни, за да постигнете съгласие с търговеца относно одобрен орган за решаване на спорове, който да разгледа случая.
  2. да опитате с друг инструмент  за решаване на спорове.

 

Използване на орган за решаване на спорове

Начало на Вашия случай за намиране на решение чрез орган за решаване на спорове.