14 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Право на отказ в 14-дневен срок! Време, в което имате право да върнете закупените продукти без да посочвате причина за това, а ние ще ги заменим с други или ще Ви възстановим заплатената за продуктите сума!


На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от  ЗЗП,  в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока.

В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайта (Доставчика) в писмен вид за отказа от покупка – чрез писмо по пощата или e-mail, вкл. като по желание използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение №6 на закона за защита на потребителите, достъпен тук, без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен, да бъде в оригиналната си опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават. Разходите за връщането на продукти се поемат от Потребителя, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам или за своя сметка.

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, освен разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил обратно стоките в оригинална опаковка и добър търговски вид. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, липсващи аксесоари, отпаднала или намалена производствена гаранция, Доставчикът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите или, по избор на Потребителя, може да му достави продукта обратно, за негова сметка.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на посочения срок от 14 дни.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими, не могат да бъдат върнати, подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;


Важно! Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.